Xem chi tiết để nắm các cách phòng tránh Covid-19 trong trường học (Tham khảo từ Bộ Y tế).